Multipla skleroza

Континуирана медицинска едукација
Акредитовани програми
Онлајн тест
Мултипла склероза: савремене препоруке за дијагнoстику и лечење
Евиденциони број: А-1-1026/17

Опширније
SUK

Континуирана медицинска едукација
Семинар
Нови приступи дијагностици и лечењу мултипле склерозе
Евиденциони број: А-1-1061/17

Опширније

Српско лекарско друштво покреће ове године низ семинара и других едукативних активности посвећених мултиплој склерози (МС) са циљем да се здравствени радници (неуролози, физијатри, офталмолози, психијатри, лекари опште праксе, медицинске сестре и други) упознају са новим ставовима о овој болести, а пре свега са новим дијагностичким и терапијским стратегијама. Чињеница да је,од недавно, пројекат Brain Health in MS у фокусу лекара експерата, медицинских сестара и особа са МС широм света подстакла нас је да се придружимо тим активностима.

„Здравље мозга: време је важно у мултиплој склерози“ (енгл. Brain health: time matters in multiple sclerosis) представља консензус препоруке за дијагнозу, терапијске стратегије и повећање доступности лечењу МС. Кључна препорука је да је циљ лечења МС да се сачува ткиво у централном нервном систему и да се продужи здравље мозга смањењем активности болести. Овај пројекат позива на стратешке промене у циљу достизања најбољег могућег исхода за особе са МС и оне који о њима воде бригу. Циљ нам је да кроз едукативне активности у оквиру СЛД упознамо здравствене раднике широм наше земље са овим препорукама ради побољшања бриге о особама са МС у Србији.

Brain health: time matters in multiple sclerosis је пројекат који је недавно покренула међународна мултидисциплинарна група експерата коју води професор Gavin Giovannoni, а коју подржавају бројна МС удружења широм света